Pwnable.kr - Collision Write-Up


Herkese selam olsun. Uzun bir aradan beri blog yazmıyordum.Bişeyler karalayım dedim. Hatta yayınlayacağım yazı "Hosting firmaları nasıl hack edilir?" üzerineydi ama onu yayınlamanın daha zamanı olduğunu düşündüğüm için yayınlamadım. Bende pwnable.kr üzerindeki collision çözümü üzerine bir writeup yazayım dedim. Zorluk seviyesi gayet basit. Sistemde bayrağı yakalamak için bir parolaya ihtiyacımız var. Verilen parolayı doğrulayan işlev hash Collision savunmasızdır, bu yüzden onu kullanabiliriz. İsterseniz başlayalım.
Bölüm Açıklaması:
Daddy told me about cool MD5 hash collision today.
I wanna do something like that too!

ssh col@pwnable.kr -p2222 (pw:guest)

KOD ANALİZİ VE TESTLER

col.c 

#include <stdio.h>
#include <string.h>
unsigned long hashcode = 0x21DD09EC;
unsigned long check_password(const char* p){
 int* ip = (int*)p;
 int i;
 int res=0;
 for(i=0; i<5; i++){
 res += ip[i];
 }
 return res;
}

int main(int argc, char* argv[]){
 if(argc<2){
 printf("usage : %s [passcode]\n", argv[0]);
 return 0;
 }
 if(strlen(argv[1]) != 20){
 printf("passcode length should be 20 bytes\n");
 return 0;
 }

 if(hashcode == check_password( argv[1] )){
 system("/bin/cat flag");
 return 0;
 }
 else
 printf("wrong passcode.\n");
 return 0;
}
main()

Ana fonksiyondan başlayarak, programa bir giriş verip vermediğimizi kontrol eder ve girişimizin uzunluğunun tam olarak 20 bayt olup olmadığını kontrol eder. Daha sonra dönüş değerine check_password(our input)eşit hashcode olup olmadığını kontrol eder, onayladığımız takdirde bayrak okuyacaktır, aksi takdirde yazdıracak wrong passcode yazacaktır.
int main(int argc, char* argv[]){
 if(argc<2){
 printf("usage : %s [passcode]\n", argv[0]);
 return 0;
 }
 if(strlen(argv[1]) != 20){
 printf("passcode length should be 20 bytes\n");
 return 0;
 }

 if(hashcode == check_password( argv[1] )){
 system("/bin/cat flag");
 return 0;
 }
 else
 printf("wrong passcode.\n");
 return 0;
}

Bakarken, değişkenlerde görebiliriz hashcode :
unsigned long hashcode = 0x21DD09EC;

Bu onaltılık bir değerdir, hadi python ile onu ondalık karaktere dönüştürelim:
>>> 0x21DD09EC
568134124
Bu yüzden girdilerimizin 20 bayt uzunluğunda olması ve girdilerimize verildiğinde işlevi check_password geri 568134124 getirmemiz gerekiyor. Hemen bunu taklit etmeye çalışalım gdb. Programı çalıştırdım ve anada bir kesme noktası belirledim:
gef➤ break main                                                                                             
Breakpoint 1 at 0x11b3                                                                                          
gef➤ r "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Starting program: /root/Desktop/pwnable.kr/collision/col "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Breakpoint 1, 0x00005555555551b3 in main ()
[ Legend: Modified register | Code | Heap | Stack | String ]
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── registers ────
$rax  : 0x00005555555551af → <main+0> push rbp
$rbx  : 0x0 
$rcx  : 0x00007ffff7fa9718 → 0x00007ffff7faad80 → 0x0000000000000000
$rdx  : 0x00007fffffffe160 → 0x00007fffffffe48b → "SHELL=/bin/bash"
$rsp  : 0x00007fffffffe060 → 0x0000555555555260 → <__libc_csu_init+0> push r15
$rbp  : 0x00007fffffffe060 → 0x0000555555555260 → <__libc_csu_init+0> push r15
$rsi  : 0x00007fffffffe148 → 0x00007fffffffe44f → "/root/Desktop/pwnable.kr/collision/col"
$rdi  : 0x2                                                      
$rip  : 0x00005555555551b3 → <main+4> sub rsp, 0x10
$r8  : 0x00007ffff7faad80 → 0x0000000000000000
$r9  : 0x00007ffff7faad80 → 0x0000000000000000
$r10  : 0x0
$r11  : 0x00007ffff7f6b1b0 → 0x0000800003400468
$r12  : 0x0000555555555080 → <_start+0> xor ebp, ebp
$r13  : 0x00007fffffffe140 → 0x0000000000000002
$r14  : 0x0
$r15  : 0x0
$eflags: [ZERO carry PARITY adjust sign trap INTERRUPT direction overflow resume virtualx86 identification]
$cs: 0x0033 $ss: 0x002b $ds: 0x0000 $es: 0x0000 $fs: 0x0000 $gs: 0x0000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── stack ────
0x00007fffffffe060│+0x0000: 0x0000555555555260 → <__libc_csu_init+0> push r15 ← $rsp, $rbp
0x00007fffffffe068│+0x0008: 0x00007ffff7e1209b → <__libc_start_main+235> mov edi, eax
0x00007fffffffe070│+0x0010: 0x0000000000000000
0x00007fffffffe078│+0x0018: 0x00007fffffffe148 → 0x00007fffffffe44f → "/root/Desktop/pwnable.kr/collision/col"
0x00007fffffffe080│+0x0020: 0x0000000200040000
0x00007fffffffe088│+0x0028: 0x00005555555551af → <main+0> push rbp
0x00007fffffffe090│+0x0030: 0x0000000000000000
0x00007fffffffe098│+0x0038: 0xf6e7f80b45a87e3d
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── code:x86:64 ────
  0x5555555551ae <check_password+73> ret
  0x5555555551af <main+0>     push  rbp
  0x5555555551b0 <main+1>     mov  rbp, rsp
 → 0x5555555551b3 <main+4>     sub  rsp, 0x10
  0x5555555551b7 <main+8>     mov  DWORD PTR [rbp-0x4], edi
  0x5555555551ba <main+11>    mov  QWORD PTR [rbp-0x10], rsi
  0x5555555551be <main+15>    cmp  DWORD PTR [rbp-0x4], 0x1
  0x5555555551c2 <main+19>    jg   0x5555555551e6 <main+55>
  0x5555555551c4 <main+21>    mov  rax, QWORD PTR [rbp-0x10]
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── threads ────
[#0] Id 1, Name: "col", stopped, reason: BREAKPOINT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── trace ────
[#0] 0x5555555551b3 → main()
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
gef➤

Sonra dönüş komutundan önce bir kesme noktası belirledim check_password()ve yürütmeye devam ettim :
gef➤ disas check_password
Dump of assembler code for function check_password:
  0x0000555555555165 <+0>:   push  rbp
  0x0000555555555166 <+1>:   mov  rbp,rsp
  0x0000555555555169 <+4>:   mov  QWORD PTR [rbp-0x18],rdi
  0x000055555555516d <+8>:   mov  rax,QWORD PTR [rbp-0x18]
  0x0000555555555171 <+12>:  mov  QWORD PTR [rbp-0x10],rax
  0x0000555555555175 <+16>:  mov  DWORD PTR [rbp-0x8],0x0
  0x000055555555517c <+23>:  mov  DWORD PTR [rbp-0x4],0x0
  0x0000555555555183 <+30>:  jmp  0x5555555551a2 <check_password+61>
  0x0000555555555185 <+32>:  mov  eax,DWORD PTR [rbp-0x4]
  0x0000555555555188 <+35>:  cdqe
  0x000055555555518a <+37>:  lea  rdx,[rax*4+0x0]
  0x0000555555555192 <+45>:  mov  rax,QWORD PTR [rbp-0x10]
  0x0000555555555196 <+49>:  add  rax,rdx
  0x0000555555555199 <+52>:  mov  eax,DWORD PTR [rax]
  0x000055555555519b <+54>:  add  DWORD PTR [rbp-0x8],eax
  0x000055555555519e <+57>:  add  DWORD PTR [rbp-0x4],0x1
  0x00005555555551a2 <+61>:  cmp  DWORD PTR [rbp-0x4],0x4
  0x00005555555551a6 <+65>:  jle  0x555555555185 <check_password+32>
  0x00005555555551a8 <+67>:  mov  eax,DWORD PTR [rbp-0x8]
  0x00005555555551ab <+70>:  cdqe
  0x00005555555551ad <+72>:  pop  rbp
  0x00005555555551ae <+73>:  ret
End of assembler dump.
gef➤ break *0x00005555555551ae
Breakpoint 2 at 0x5555555551ae
gef➤ c
Continuing.

Breakpoint 2, 0x00005555555551ae in check_password ()
[ Legend: Modified register | Code | Heap | Stack | String ]
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── registers ────
$rax  : 0x46464645
$rbx  : 0x0
$rcx  : 0x6
$rdx  : 0x10
$rsp  : 0x00007fffffffe048 → 0x0000555555555225 → <main+118> mov rdx, rax
$rbp  : 0x00007fffffffe060 → 0x0000555555555260 → <__libc_csu_init+0> push r15
$rsi  : 0x00007fffffffe148 → 0x00007fffffffe44f → "/root/Desktop/pwnable.kr/collision/col"
$rdi  : 0x00007fffffffe476 → "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
$rip  : 0x00005555555551ae → <check_password+73> ret 
$r8  : 0x400
$r9  : 0x00007ffff7faad80 → 0x0000000000000000
$r10  : 0xfffffffffffff479
$r11  : 0x00007ffff7e861e0 → <__strlen_sse2+0> pxor xmm0, xmm0
$r12  : 0x0000555555555080 → <_start+0> xor ebp, ebp
$r13  : 0x00007fffffffe140 → 0x0000000000000002
$r14  : 0x0
$r15  : 0x0
$eflags: [zero carry parity adjust sign trap INTERRUPT direction overflow resume virtualx86 identification]
$cs: 0x0033 $ss: 0x002b $ds: 0x0000 $es: 0x0000 $fs: 0x0000 $gs: 0x0000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── stack ────
0x00007fffffffe048│+0x0000: 0x0000555555555225 → <main+118> mov rdx, rax    ← $rsp
0x00007fffffffe050│+0x0008: 0x00007fffffffe148 → 0x00007fffffffe44f → "/root/Desktop/pwnable.kr/collision/col"
0x00007fffffffe058│+0x0010: 0x0000000200000000
0x00007fffffffe060│+0x0018: 0x0000555555555260 → <__libc_csu_init+0> push r15 ← $rbp
0x00007fffffffe068│+0x0020: 0x00007ffff7e1209b → <__libc_start_main+235> mov edi, eax
0x00007fffffffe070│+0x0028: 0x0000000000000000
0x00007fffffffe078│+0x0030: 0x00007fffffffe148 → 0x00007fffffffe44f → "/root/Desktop/pwnable.kr/collision/col"
0x00007fffffffe080│+0x0038: 0x0000000200040000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── code:x86:64 ────
  0x5555555551a1 <check_password+60> add  DWORD PTR [rbx+0x7e04fc7d], eax
  0x5555555551a7 <check_password+66> fisttp QWORD PTR [rbx-0x67b707bb]
  0x5555555551ad <check_password+72> pop  rbp
 → 0x5555555551ae <check_password+73> ret  
  ↳ 0x555555555225 <main+118>    mov  rdx, rax
   0x555555555228 <main+121>    mov  rax, QWORD PTR [rip+0x2e19]    # 0x555555558048 <hashcode>
   0x55555555522f <main+128>    cmp  rdx, rax
   0x555555555232 <main+131>    jne  0x55555555524c <main+157>
   0x555555555234 <main+133>    lea  rdi, [rip+0xe08]    # 0x555555556043
   0x55555555523b <main+140>    mov  eax, 0x0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── threads ────
[#0] Id 1, Name: "col", stopped, reason: BREAKPOINT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── trace ────
[#0] 0x5555555551ae → check_password()
[#1] 0x555555555225 → main()
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
gef➤
Dönüş değeri check_password() kaydedilir EAX değeri şöyle olmalıdır 568134124:
gef➤ print $eax
$1 = 0x46464645
gef➤ set $eax=568134124
Şimdi, çalıştırmaya devam edersek, şrayı çalıştıracaktır /bin/cat flag:
gef➤ c
Continuing.
[Detaching after fork from child process 3166]
/bin/cat: flag: No such file or directory
[Inferior 1 (process 3101) exited normally]
gef➤ 
Buraya kadar herşey çok güzel, şimdi check_password() bu değeri nasıl geri getireceğimizi bulmamız gerekiyor , koda bakalım.
check_password():
unsigned long check_password(const char* p){
 int* ip = (int*)p;
 int i;
 int res=0;
 for(i=0; i<5; i++){
 res += ip[i];
 }
 return res;
}
Bu işlev verilen şifreyi ( p) tamsayıya dönüştürür , işaretçi ile başlayan ip bir pointer dizisi olduğunu p ilan eder ve bir int değişkeni çağırır resve 0 kendisine 5 kez döndüğü bir değer verir ip(uzunluğu passcode20 olduğundan 20/4 == 5) ve her bir değeri ekler ve sonunda res döndürür.
Kafanız karışırsa, sadece olan şey, 20 bayt uzunluğa sahip verilen şifreyi alması ve 5 parçaya ayırması (her bir parça 4 bayt), ardından 5 parçanın ondalık değerini toplar ve bu değeri döndürür. Örneğin, check_password()“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” verilmesi sonucu şöyle olacaktır:
"AAAA" + "AAAA" + "AAAA" + "AAAA" + "AAAA"
0x41414141 + 0x41414141 + 0x41414141 + 0x41414141 + 0x41414141
1094795585 + 1094795585 + 1094795585 + 1094795585 + 1094795585
res = 5473977925
Ana kodu aldığımı ve bazı printf ifadeler eklediğimi doğrulamak için test kodu şöyle görünür:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
unsigned long hashcode = 0x21DD09EC;
unsigned long check_password(const char* p){
 int* ip = (int*)p;
 int i;
 int res=0;
 for(i=0; i<5; i++){
 res += ip[i];
 printf("\n--------------------------\n");
 printf("loop : %i\n", i);
 printf("piece value : %i\n",ip[i] );
 printf("\n");
 }
 return res;
}

int main(int argc, char* argv[]){
 if(argc<2){
 printf("usage : %s [passcode]\n", argv[0]);
 return 0;
 }
 if(strlen(argv[1]) != 20){
 printf("passcode length should be 20 bytes\n");
 return 0;
 }
 printf("hashcode : %i\n", hashcode);
 if(hashcode == check_password( argv[1] )){
 system("/bin/cat flag");
 return 0;
 }
 else
 printf("wrong passcode.\n");
 return 0;
}
20 A'yı verelim:
root@kali:~/Desktop/pwnable.kr/collision/test# ./test "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
hashcode : 568134124

--------------------------
loop : 0
piece value : 1094795585


--------------------------
loop : 1
piece value : 1094795585


--------------------------
loop : 2
piece value : 1094795585


--------------------------
loop : 3
piece value : 1094795585


--------------------------
loop : 4
piece value : 1094795585

wrong passcode.
5 adet 0x41414141(4 A) değerinde aynı değerde olduğunu görebilirsiniz :
>>> 0x41414141
1094795585
Ve eğer verirsek AAAABBBBCCCCDDDDEEEE:
root@kali:~/Desktop/pwnable.kr/collision/test# ./test "AAAABBBBCCCCDDDDEEEE"     
hashcode : 568134124

--------------------------
loop : 0
piece value : 1094795585


--------------------------
loop : 1
piece value : 1111638594


--------------------------
loop : 2
piece value : 1128481603


--------------------------
loop : 3
piece value : 1145324612


--------------------------
loop : 4
piece value : 1162167621

wrong passcode.
>>> 0x41414141
1094795585
>>> 0x42424242
1111638594
>>> 0x43434343
1128481603
>>> 0x44444444
1145324612
>>> 0x45454545
1162167621

EXPLOİT ETME(İSTİSMAR - SÖMÜRÜ)

568134124 ekleyen 5 parça bulmamız gerekiyor. Orijinal değeri 5'e bölebiliriz:
>>> 568134124/5
113626824
Ancak 568134124, 5 ile bölünemez:
>>> 568134124%5
4
113626824'ü ilk 4 parça olarak kullanabiliriz, son parçayı elde etmek için 113626824'ü 4 ile çarpacağız ve sonucu 568134124'ten çıkarabiliriz:
>>> 113626824 * 4
454507296
>>> 568134124 - 454507296
113626828
Geriye kalan, onları hex'e dönüştürecez:
>>> hex(113626824)
'0x6c5cec8'
>>> hex(113626828)
'0x6c5cecc'
Little Endian olduğu için reverse edecez ve son olarak payload'ımız:
python -c 'print "\xc8\xce\xc5\x06" * 4 + "\xcc\xce\xc5\x06"'
Hadi test edelim:
root@kali:~/Desktop/pwnable.kr/collision/test# ./test `python -c 'print "\xc8\xce\xc5\x06" * 4 + "\xcc\xce\xc5\x06"'`                                 
ip : 1329747125

--------------------------
loop : 0
piece value : 113626824

--------------------------
loop : 1
piece value : 113626824

--------------------------
loop : 2
piece value : 113626824

--------------------------
loop : 3
piece value : 113626824

--------------------------
loop : 4
piece value : 113626828

/bin/cat: flag: No such file or directory
Vee Tadaa çalıştı :) 

Ve şimdi yaptığımız hash collision , farklı girdiler için aynı çıktıyı üreten karma fonksiyonunu yaptık. Ayrıca küçük python scripti kullanarak yazdım pwntools:
#!/usr/bin/python
from pwn import *

payload = p32(0x6c5cec8) * 4 + p32(0x6c5cecc)

r = ssh('col' ,'pwnable.kr' ,password='guest', port=2222)
p = r.process(executable='./col', argv=['col',payload])
flag = p.recv()
log.success("Flag: " + flag)
p.close()
r.close()

Vee bu iş bu kadar..:) Buffer Overflow üzerine önceden stack serisini yazmıştım ama blog'da taşıma işlemleri falan o seri kayboldu. Bundan uzun bi süre buffer overflow yazmam. Yakında web üzerine ortaya karışık güzel yazılar gelecek. Takipte kalabilirsiniz..:)

***Haşiye: Yazılan python exploit bana ait değil. Bildiğiniz gibi yazıları araştırma yaparak yazıyor harmanlıyor yazıyorum. İyi okumalar :) 

Yorumlar

 1. Çok güzel başarılarınızın devamini dilerim:))
  Imza: Ünlü underground kimliği gizli

  YanıtlaSil
 2. Aslında alanım reverse engineering ama ben seni web üzerine yazdıkların için takip ediyordum. Bu da güzel yazı olmuş eline sağlık. Bunun üzerine istersen blogunda yazı yazabilirim. Mail adresim gözükür panelde yada sana mail atarım. Eline sağlık.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bazı JavaScript Kütüphaneleri Ve Zafiyetleri

NASA Reflected XSS Write Up

Herşey Bir Tırnakla Başladı